top of page

Medicina Muncii

Construction Workers

Experienta de peste 13 ani

  Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale.

  Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor.

  Medicul de medicina muncii responsabil de sănătatea angajaților de la un anumit loc de muncă are următoarele îndatoriri:

  • să posede pe lângă cunoștințe medicale și științifice solide, bune capacități de comunicare și relaționare;

  • să cunoască procesele tehnologice și operațiunile îndeplinite de către muncitori, să fie familiarizat cu proprietățile toxice ale materialelor folosite, precum și cu toate riscurile asociate locului respectiv de muncă;

  • să determine aptitudinea fizică și emoțională a unui angajat pentru locul său de muncă;

  • să ofere consiliere angajatorului în vederea prevenției bolilor legate de locul de muncă, să le diagnosticheze la timp și să le semnalizeze organelor competente atunci când acestea apar;

  • să posede o bună cunoaștere a legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă, a metodelor și regulilor de protecție a muncii;

  • să respecte confidențialitatea relației medic/pacient, etica profesională și legislația în domeniu;

  • să înțeleagă atât problemele angajatorului, cât și cele ale muncitorilor;

Pentru o oferta personalizata

scrieti la adresa:

office@loxan.ro

bottom of page